სიახლე!

ახალი გრიფირებული სახელმძღვანელო 100 ქულიანი შეფასებით.

ძვირფასო პედაგოგებო!

სახელმძღვანელოს კონცეფცია ეფუძნება 21-ე საუკუნის მოთხოვნებს, რომლის შესაბამისად მნიშვნელოვანია მოსწავლეს განუვითარდეს კრიტიკული აზროვნება და პრობლემის გადაჭრის უნარები, იყოს შემოქმედებითი და გამომგონებელი, შეძლოს კომუნიკაცია და თანამშრომლობა, ასევე განივითაროს საინფორმაციო და ტექნოლოგიური უნარ-ჩვევები, რაც თავისთავად გულისხმობს, მოსწავლებმა მიიღონ მრავალმხრივი ცოდნა სტანდარტის შესაბამისად და შეიძინონ კვლევითი უნარები. მასწავლებლები ირჩევენ გამომცემლობა „ტრიასის“ 1-2 კლასის ბუნების სახელმძღვანელოებს ხათუნა გოგალაძის ავტორობით.

ID 366 - ბუნება 1 კლასი
ID 372 - ბუნება 2 კლასი
infotriasi@gmail.com mob:579497799; 557492121

ბუნება

ბუნება 1 მოსწავლის წიგნი
ბუნება 1 მოსწავლის წიგნი
TRIASI
ბუნება 1 მოსწავლის რვეული
ბუნება 1 მოსწავლის რვეული
TRIASI
ბუნება 1 მასწავლებლის წიგნი
ბუნება 1 მასწავლებლის წიგნი
TRIASI
ბუნება 2 მოსწავლის წიგნი
ბუნება 2 მოსწავლის წიგნი
TRIASI
ბუნება 2 მოსწავლის რვეული
ბუნება 2 მოსწავლის რვეული
TRIASI
ბუნება 2 მასწავლებლის წიგნი
ბუნება 2 მასწავლებლის წიგნი
TRIASI
ძვირფასო პედაგოგებო!

თქვენი მოლოდინი კიდევ ერთხელ გავამართლეთ და სიხარულით გაცნობებთ, რომ მე-11-ე კლასის ბიოლოგიის სახელმძღვანელომ ნანა ზაალიშვილის ავტორობით კვლავ იმსახურებს უდიდეს მოწონებას და გრიფირების კონკურსში რეცენზენტთა უმაღლესი შეფასება 100 ქულა დაიმსახურა. ასევე გაცნობებთ,რომ ტრადიციულად გამომცემლობა „ტრიასი“ იმ პედაგოგებს რომლებიც ისწავლიან აღნიშნული სახელმძღვანელოთი, მასწავლებლის და მოსწავლის წიგნები გადაეცემათ საჩუქრად.

infotriasi@gmail.com mob:579497799; 557492121

ბიოლოგია

ბიოლოგია 11 მოსწავლის წიგნი
ბიოლოგია 11 მოსწავლის წიგნი
TRIASI
ბიოლოგია 11 მასწავლებლის წიგნი
ბიოლოგია 11 მასწავლებლის წიგნი
TRIASI

ბიოლოგიის და ქიმიის ატლასები.

ძვირფასო პედაგოგებო,

გთავაზობთ ილუსტრაციების კრებულებს  ახალი, მესამე თაობის 7-8-9-10 კლასის გრიფირებული სახელმძღვანელობისათვის  ბიოლოგიაში (ნანა ზაალიშვილის), და ქიმიაში (შორენა სამაკაშვილის) ავტორობით. ატლასები შედგენილია ახალი სტანდარტის მიხედვით და შეიცავს ყველა მნიშვნელოვან თემატურ ილუსტრაციას. დარწმუნებული ვართ,რომ ეს რესურსები დაგეხმარებათ  საგაკვეთილო პროცესის  წარმატებულად  და კომფორტულად წარმართვისათვის.  ატლასების გამოსაწერად დაგვიკავშირდით გამომცემლობას.

infotriasi@gmail.com mob:579497799; 557492121

ბიოლოგია

ბიოლოგია 7
ბიოლოგია 7
TRIASI
ბიოლოგია 8
ბიოლოგია 8
TRIASI
ბიოლოგია 9
ბიოლოგია 9
TRIASI
ბიოლოგია 10
ბიოლოგია 10
TRIASI

ქიმია

ქიმია 8
ქიმია 8
TRIASI
ქიმია 9
ქიმია 9
TRIASI
ქიმია 10
ქიმია 10
TRIASI

წიგნები

ქიმია 9 კლ. მოსწავლის წიგნი ნაწილი 1
ქიმია 9 კლ. მოსწავლის წიგნი ნაწილი 1
TRIASI
ქიმია 9 კლ. მოსწავლის წიგნი ნაწილი 2
ქიმია 9 კლ. მოსწავლის წიგნი ნაწილი 2
TRIASI
ბიოლოგია 10 მასწავლებლის წიგნი
ბიოლოგია 10 მასწავლებლის წიგნი
TRIASI
ბიოლოგია 10 მოსწავლის წიგნი ნაწილი 1
ბიოლოგია 10 მოსწავლის წიგნი ნაწილი 1
TRIASI
ბიოლოგია 10 მასწავლებლის წიგნი ნაწილი 2
ბიოლოგია 10 მასწავლებლის წიგნი ნაწილი 2
TRIASI
ბიოლოგია 10 მოსწავლის წიგნი ნაწილი 2
ბიოლოგია 10 მოსწავლის წიგნი ნაწილი 2
TRIASI
ბიოლოგია 9 მოსწავლის წიგნი ნაწილი 1
ბიოლოგია 9 მოსწავლის წიგნი ნაწილი 1
TRIASI
ბიოლოგია 9 მოსწავლის წიგნი ნაწილი 2
ბიოლოგია 9 მოსწავლის წიგნი ნაწილი 2
TRIASI
ბიოლოგია 9 მასწავლებლის წიგნი
ბიოლოგია 9 მასწავლებლის წიგნი
TRIASI
მასწავლებლის წიგნი ბიოლოგია 11 კლასი
მასწავლებლის წიგნი ბიოლოგია 11 კლასი
TRIASI
Logo

By: Zura Kashia